FRANSAR & ÖGONBRYN


FRANSAR & ÖGONBRYN


Färgning fransar 215kr

Formning ögonbryn 215 kr

Färgning ögonbryn 200 kr

Färg & formning ögonbryn 280 kr

Färgning fransar, ögonbryn & formning 410 kr

Lashlift inkl. fransfärg & keratinbehandling 945 kr 

Lashlift inkl. fransfärg, keratinbehandling, ögonbrynsfärgning & formning 1140 kr

Lashlift inkl. fransfärg 850kr