FRANSAR & ÖGONBRYN


FRANSAR & ÖGONBRYN


Färgning fransar 225 kr

Formning ögonbryn 225 kr

Färgning ögonbryn 225 kr

Färg & formning ögonbryn 310 kr

Färgning fransar, ögonbryn & formning 430 kr

Lashlift inkl. fransfärg & keratinbehandling 945 kr 

Lashlift inkl. fransfärg, keratinbehandling, ögonbrynsfärgning & formning 1140 kr